Cộng đồng dành cho người Cẩm Phả
Đơn vị tiêu biểu
Đơn vị tiêu biểu

Cẩm Phả là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Hiện nay, Cẩm Phả được xếp hạng là đô thị loại II và là đô thị lớn thứ hai của tỉnh Quảng Ninh.

Nói về tên Cẩm Phả: Cẩm là đẹp, lộng lẫy. Phổ là rộng khắp (ngày nay có từ phổ biến, phổ cập). Cẩm Phổ là vùng đất rộng khắp tươi đẹp. Do 500 năm trước, quan quân nhà Mạc chạy loạn đến vùng này, thấy rộng đẹp quá nên thốt lên “Cẩm Phổ”. Lâu dần đọc chệch thành Cẩm Phả

Hỗ trợ Quảng bá doanh nghiệp
Hỗ trợ Quảng bá doanh nghiệp

Mong muốn tạo ra 1 trang cộng đồng uy tín ở Cẩm Phả vì:

- Các trang cộng đồng tại Cẩm Phả hiện tại rất yếu

- Các hàng quán tại Cẩm Phả ngày ấy phải nhờ Hạ Long PR rất bất tiện

- Nội dung thông tin, hình ảnh của các page kia rất sơ sài, chưa mang tính hệ thống hóa và theo 1 định hứơng cụ thể

Chương trình khuyến mãi